Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в съответствие с чл. 68, ал. 2 и ал.3 и чл. 63 от ЗЕЕ
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в съответствие с чл. 68, ал. 2 и ал.3 и чл. 63 от ЗЕЕ
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0