Методики разработени проекти

Методиките не са одобрени
Подмяна на лампи на светофари с нажежаема жичка с LED лампи Свали Отвори
Използване на системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенерация) в индустрията Свали Отвори
Използване на дизелови двигатели с допълнителна горивна камера Свали Отвори
Монтаж на термопомпа тип въздух/вода или вода/вода за отоплителни нужди на жилищни сгради Свали Отвори
Подмяна на бойлер на газ с отворена горивна камера и пилотен пламък с бойлер на газ със затворена камера и пиезоелектрическо запалване Свали Отвори
Монтиране на аератори и ограничители за батерии Свали Отвори
Монтиране на термопомпа тип въздух/въздух в сгради Свали Отвори
Монтиране на честотни преобразуватели на електрически двигатели във вентилационни системи Свали Отвори
Монтаж на нов газов котел с енергиен клас „4 звезди“ или подмяна на съществуваш от по-нисък клас Свали Отвори
Енергоефективно проектиране с оптимизиране топлинните свойства на строителните материали Свали Отвори
Монтаж на термостатичен вентил Свали Отвори
Монтиране на гуми с ниско съпротивление на превозни средстава Свали Отвори
Монтиране на честотни преобразуватели (инвертори) на електрически двигатели на въздушни компресори (pn>=11kW) Свали Отвори
Монтиране на регулатор на фактора на мощността на електрически двигатели Свали Отвори
Монтаж на компресор за механична рекомпресия на пара при дестилация на разтвори Свали Отвори
Подмяна на неработещи кондензни гърнета или монтиране на нови Свали Отвори
Монтиране на фотоволтаични слънчеви панели Свали Отвори
Монтиране на сензори за контрол на осветлението Свали Отвори
Използване на малки системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенератори) за домакински нужди Свали Отвори
Използване на пътнически автомобили с хибридно задвижване Свали Отвори
Подмяна на електрически бойлер с газов бойлер със затворена камера и пиезоелектрическо запалване Свали Отвори
Монтиране на термопомпен бойлер с електрически нагревател за производството на бгв в съществуващи инсталации Свали Отвори
Използване на високоефективни UPS Свали Отвори
Контролиране на налягането в гумите на товарните превозни средства: автоматични датчици за контрол на налягането в гумите Свали Отвори
Монтаж на абсорбционна термопомпа с номинална мощност по-висока от 400 kW за отопление и производство на топла вода Свали Отвори
Използване на горивни добавки за повишаване ефективността на работа на двигателя Свали Отвори
Регулиране на слънчевата радиация през остъклени стени при лятно охлаждане Свали Отвори
Монтиране на хладилни машини с въздушно или водно охлаждане в индустрията Свали Отвори
Оползотворяване на отпадната топлина в индустриални процеси Свали Отвори
Подобряване на енергийната ефективност на вентилационни системи след монтаж на високоефективни вентилатори Свали Отвори
Използване на системи за оползотворяване на отпадна топлина в циркулационни системи Свали Отвори
Нови енергоефективни компресори или повишаване ефективността на съществуващи Свали Отвори
Използване на компресори с външно захранване със студен въздух Свали Отвори
Монтиране на системи за автоматизация и управление на отоплението в жилищни сгради (системи за автоматизация и управление на сгради, bacs), съгласно стандарта UNI EN 15232 Свали Отвори
Монтиране на електрически двигатели с по-висок коефициент на полезно действие Свали Отвори
Монтиране на горелка със система за рекупериране на отпадна топлина индустриални пещи Свали Отвори
Монтиране на електронни системи за управление и оптимизиране на инсталации за сгъстен въздух Свали Отвори
Монтиране на електронна система за регулиране оборотите на асинхронен двигател Свали Отвори
Монтаж на честотни преобразуватели (инвертори) на електрически двигатели за управление на дебита в помпени системи с мощност над 20 kW Свали Отвори
Увеличаване използването на електрически автомобили за транспорт на пътници Свали Отвори