Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Информация за извършено обслeдване за енергийна ефективност на нови сгради (сертификат за проектни енергийни характеристики)
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Други документи
  • Заверено копие от сертификата
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0