Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Декларация за продадени количества енергия/горива към крайни потребители
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0