Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Декларация за задължения по чл. 57 ал. 5 от ЗЕЕ
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Декларации за задължения по чл. 57 ал. 5 от ЗЕЕ
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0