Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Доклад от проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Доклад за проверка на климатични инсталации
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0