Детайли за eлектроннa услугa

Наименование по услугата
Уведомление за промяна на техническо средство или трудовия договор на дадено лице
Описание на услугата
Резултат от услугата
Необходими документи
  • Други документи
Правно основание за изпълнение на услугата
Цена на услугата
0