Проверка за съществуващ потребител

Проверка за съществуващ потребител